Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta

"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"

Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku na rzecz szkoły

Otrzymane od darczyńców środki przeznaczane są głównie na nagrody dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz wyróżniających się w innych dziedzinach życia szkoły. Ma to ogromny wpływ na motywację i zaangażowanie młodych ludzi w naukę oraz aktywne uczestniczenie w życiu szkoły.
Dlaczego warto to zrobić:

  1. Robisz coś dobrego dla innych
  2. Nic cię to nie kosztuje
  3. Dajesz dobry przykład innym
  4. Procedura jest prosta i wygodna, przedstawiamy ją poniżej na przykładzie PIT-37.