Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta

"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"

Baza dydaktyczna szkoły


Sale lekcyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny

Pracownie specjalistyczne

Sala gimnastyczna, siłownia, kompleks boisk

Strzelnica pneumatyczna

Praktyki w współpracujących zakładach