Zespół Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta
"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"

„Biblioteka – wstąp i doładuj wyobraźnię”


O bibliotece

Biblioteka mieści się w głównym budynku Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach, służy uczniom, nauczycielom innym pracownikom szkoły, absolwentom i rodzicom uczniów.

Posiada dość bogaty i aktualny księgozbiór. Księgozbiór biblioteki liczy 10820 woluminów , w tym 10539 książek oraz 281 materiałów audiowizualnych. Pracownia dysponuje zbiorem aktualnych czasopism dla uczniów i nauczycieli.

Zbiory są skomputeryzowane w programie MOL 2000+. Przy pomocy programu wypożyczane są materiały biblioteczne.

W pracowni bibliotecznej działa ICIM z 4 stanowiskami komputerowymi ze stałym dostępem do Internetu. W każdym z komputerów zainstalowano pakiet Microsoft Office oraz programy multimedialne. Czytelnicy mają możliwość wyszukiwania potrzebnych informacji. Biblioteka wyposażona jest w telewizor, DVD i drukarkę.

W pomieszczeniach biblioteki eksponowane są wystawki książek poświęcone autorom, a także wystawki okolicznościowe.

Wyodrębniono też miejsce na "Kącik maturzysty”, w którym znajdują się informatory dla kandydatów na studia, wszelkiego rodzaju broszury maturalne.

W czytelni są warunki do cichej pracy codziennie w godzinach pracy biblioteki.

Księgozbiór

Księgozbiór biblioteki szkolnej liczy 10539 woluminów

Dostosowany jest do potrzeb uczniów, nauczycieli, udostępniany jest również rodzicom. Gromadzona jest literatura piękna (głównie lektury z języka polskiego), książki popularno-naukowe, słowniki, encyklopedie i albumy.

Księgozbiór jest uzupełniany w miarę przydziału środków finansowych.

Księgozbiór jest podzielony na następujące działy:
• Lektury
• Literatura piękna dla młodzieży gimnazjalnej o powieści i opowiadania obyczajowe, przygodowe, historyczne, biograficzne, fantastycznonaukowe,
• Poezja
• Dramat
• Literatura piękna dla dorosłych
• Literatura popularnonaukowa z zakresu: o matematyki, chemii, geografii, ochrony przyrody, astronomii, fizyki, biologii, medycyny, techniki, sztuki, sportu, muzyki, religii, psychologii, językoznawstwa, nauki o literaturze, biografii, historii
• Literatura pedagogiczna obejmuje książki z zakresu wychowania i nauczania
• Zbiory specjalne
• Podręczniki

W czytelni wydzielony jest księgozbiór podręczny zawierający: encyklopedie ogólne i przedmiotowe, różnorodne słowniki do języka polskiego i języków obcych, atlasy, albumy.
W czytelni uczniowie mogą korzystać ze zgromadzonych czasopism.

Czasopisma w prenumeracie:
Cogito, Victor Gimnazjalista, PC World Komputer, Świat Nauki, Wiedza i Życie, National Geographic, Auto Moto Serwis, Focus

Dla nauczycieli: Biblioteka w Szkole, Głos Nauczycielski, Głos Pedagogiczny

Dzienniki: Gazeta Wyborcza, Słowo Podlasia
Zbiory biblioteki wzbogaciły się o około 600 pozycji. Książki zostały zakupione w ramach Rządowego programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Są wśród nich książki o tematyce: fantastycznej, sensacyjnej, obyczajowej, młodzieżowej, biograficznej, historycznej i wiele innych autorstwa: K. Lackberg, K. Bondy, R. Mroza , H. Cobena, T. Gerritsen, K. Michalak,L. Taylor, j. Flanagana. Miłośnikom serii polecamy nowe tytuły: „Drużyna”, „Zwiadowwcy”, „Gra o tron” , „Saga o Enderze’, „Ostatnia spowiedź”, „Błękitnokrwiści’ „ Oddechy”.
Teraz każdy z Was z pewnością znajdzie coś dla siebie.
Nowości w bibliotece szkolnej
Uwaga! Dobre wieści dla czytelników naszej biblioteki!
Jeżeli uważasz, że jakiejś książki brakuje w naszej bibliotece powiedz bibliotekarzowi.
W miarę możliwości postaram się uwzględnić Wasze propozycje.

Godziny otwarcia biblioteki

Bibliotekarz mgr Renata Chwesiuk
Biblioteka zaprasza w godzinach

Regulaminy


Lektury

Wyboru lektur szkolnych dokonuje nauczyciel języka polskiego w porozumieniu z klasą.
Niektóre fragmenty lektur możecie znaleźć w podręcznikach. Uwaga
By się nie denerwować, że zabrakło lektury, przychodźcie zaraz po zapowiedzi ich omawiania.

Byłeś zaraz po zapowiedzi a mimo to zabrakło lektury - nie martw się spróbuj lekturę znaleźć na stronie

wolnelektury Lektury_gov_pl

Konkursy

„Konkurs wiedzy o patronie szkoły”

Cele konkursu:
  • popularyzacja biografii patrona szkoły;
  • poszerzenie wiedzy na temat twórczości Władysława Stanisława Reymonta .
Zasady konkursu:
I etap 

  • Konkurs adresowany jest do uczniów klas pierwszych , 
  • Wszyscy uczniowie rozwiązują zadania konkursowe dotyczące życia i twórczośći Wł. St. Reymonta etapu; Rozwiązanie testu na 80% uprawnia ucznia do ubiegania się o ocenę cząstkową „bardzo dobry z języka polskiego
  • Każda klasa przygotowuje pracę plastyczną: portret patrona    ( format pracy - 42cm x 29,7cm, technika dowolna) . Za wykonanie tego zadania, klasa dodatkowo może uzyskać punkty od 1do3.
  • Każda klasa przebiera ucznia w postać patrona szkoły
  • W wyniku tego etapu wyłoniona zostanie zwycięska klasa, która w nagrodę otrzyma trzy dni bez pytania

Copyright Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach

ul. Kolejarzy 16
21 - 540 Małaszewicze
tel./fax: 83 375 14 38
e-mail: zsmal@poczta.fm
www.malaszewicze.com

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0