Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta

"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"

Europejskie praktyki drogą do sukcesu zawodowego

Projekt „Europejskie praktyki drogą do sukcesu zawodowego” o numerze 2017-1-PL01-KA102-037675 jest realizowany przez Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach w okresie 01.09.2017 – 31.08.2018. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POWER Kształcenie i szkolenie zawodowe, na podstawie umowy numer POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037675. W ramach projektu 63 uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodach technik transportu kolejowego (43 osoby), technik informatyk (15 osób) i technik pojazdów samochodowych (5 osób) wyjedzie na trzy tygodniowe staże w greckich przedsiębiorstwach. Realizacja tego projektu przyczyni się do lepszego przygotowania naszych uczniów do pracy i funkcjonowania w Europie. Organizacja zagranicznych staży to sposób na zapoznanie uczniów z realiami zatrudnienia i wymaganiami pracodawców na europejskim rynku pracy. Praktyczna nauka zawodu u przedsiębiorcy to dla uczniów okazja do rozwoju w obranej ścieżce zawodowej. Wyjazd umożliwi młodzieży dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz poznanie innej, często bardziej efektywnej organizacji pracy. Praktyka zagraniczna to dla młodych ludzi także okazja do nauki i doskonalenia języka obcego, w tym branżowego. Dzięki mobilności uczniowie rozwiną kompetencje społeczne i osobiste, takie jak: pewność siebie, wiara we własne możliwości, umiejętność komunikacji i pracy w zespole, przedsiębiorczość. Mobilność wpłynie też na rozwój kulturowy młodych osób, w tym w szczególności integrację ze społeczeństwem europejskim. Praktyki zagraniczne i doświadczenia z nich wyniesione to również okazja dla Szkoły do nawiązania lepszych kontaktów z przedsiębiorcami i poszerzenia wiedzy pracowników i nauczycieli. Mobilność zagraniczna odbędzie się w okresie 08.04.2018 – 28.04.2018, a ich organizacją zajmie się nasz partner – Kika Mobility Training Center. Przed wyjazdem na staż uczniowie przejdą przez proces przygotowania do mobilności organizowany w formie zajęć dodatkowych w Szkole. Odbędą się zajęcia z języka branżowego prowadzone w podziale na grupy zawodowe, zajęcia kulturowe, dotyczące m.in. norm i obyczajów charakterystycznych dla kraju przyjmującego oraz warsztaty pedagogiczne o charakterze motywacyjno-integracyjnym. Umiejętności uczniów zdobyte podczas staży zostaną potwierdzone przez dokumenty uznawane w Europie w ramach Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu zawodowym (ECVET), dokument Europass Mobilność oraz krajowe certyfikaty, które z pewnością stanowić będą istotny punkt CV i zwrócą uwagę potencjalnych pracodawców. Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki, przejazdy lokalne w Grecji pokryte zostaną z budżetu projektu.

O projekcie w mediach

Małaszewicze: Mobilność zawodowa uczniów i kadry szkół Reymonta za ponad pół miliona złotych
Małaszewicze: „Europejskie praktyki drogą do sukcesu zawodowego”
Małaszewicze: Praktyki zagraniczne uczniów ZS im. Wł. St. Reymonta (galeria)

Relacja z przebiegu praktyki

28 kwietnia 2018 r. sześćdziesięciu trzech uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach powróciło z trzytygodniowych praktyk zawodowych w Grecji realizowanych w ramach projektu „Europejskie praktyki drogą do sukcesu zawodowego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu POWER.

Uczniowie klas technikum o profilach: technik transportu kolejowego, technik informatyk i technik pojazdów samochodowych odbywali praktyki w greckich przedsiębiorstwach, poznawali specyfikę funkcjonowania lokalnych firm oraz przygotowywali się do egzaminów z kwalifikacji zawodowych.
Umiejętności uczniów, które zdobyli podczas stażu, zostały potwierdzon przez dokumenty i certyfikaty uznawane w Europie w ramach Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). Będą one tym młodym ludziom istotnym punktem w CV podczas poszukiwania w przyszłości interesującej pracy.
Warto również wspomnieć, iż pobyt uczniów był urozmaicony bogatą ofertą zajęć kulturowych i wyjazdów krajoznawczych do unikatowych miejsc w Grecji, na przykład: na Meteory, wyspę Skiathos, do Litochoro i kanionu rzeki Enipea, doliny Tembii, Starego Pandelejomnu czy miasta Thessaloniki.
Doświadczenia zawodowe i wrażenia z poznanych miejsc - jak twierdzą sami uczniowie - są niesamowite, a pobyt w hotelu „Golden Sun” położonym nad samym Morzem Egejskim w cudownym śródziemnomorskim klimacie uczyniły ten czas niezapomnianym.

Wręczenie certyfikatów ze stażu w Grecji w ramach projektu „Europejskie praktyki edukacyjnej sukcesu”

We wtorek 15 maja w naszej szkole odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów 63 uczestnikom praktyk zawodowych w Grecji realizowanych w ramach projektu „Europejskie praktyki drogą do sukcesu zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wręczenia certyfikatów dokonał Starosta Bialski - Pan Mariusz Filipiuk.
Uzyskany dokument jest potwierdzeniem odbytego zagranicznego stażu, a to ważny punkt w CV tym wszystkim, którzy będą poszukiwali w przyszłości atrakcyjnej pracy. Przyjemne i pożyteczne…