Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta

"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"

Historia szkoły w obiektywie

Kalendarium


1971 - 20 lipca 1971 r. utworzona została Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących Zarządu Rejonu Przeładunkowego PKP w Małaszewiczach. Szkołę umieszczono w części baraku przeznaczonego dla potrzeb służby handlowej kolei. Obowiązki dyrektora ZSZ powierzono Mikołajowi Jefimiukowi.

1984 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa liczy 16 oddziałów, a Średnie Studium Zawodowe - 6 oddziałów. Szkoła uzyskała nowe pomieszczenia po przeniesionej służbie handlowej.

1986 - Decyzją Ministra Komunikacji powołano Zespół Szkół Zawodowych Polskich Kolei Państwowych, w skład którego weszły:
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa
• Średnie Studium Zawodowe Zaoczne
• Technikum Kolejowe na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej (zaoczne) o kierunku: ruch i przewozy.
W listopadzie 1986 roku szkoła obchodziła jubileusz 15-lecia i z tej okazji otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski i Dyrekcję Rejonów Przeładunkowych PKP w Małaszewiczach.

1987 - W Centralnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych podjęto decyzję o rozpoczęciu budowy kompleksu nowych obiektów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Zawodowych PKP w Małaszewiczach.

1990 - W marcu decyzję naczelnego dyrektora Centralnej DOKP Ryszarda Olszewskiego, na wniosek dyrektora Dyrekcji Rejonów Przeładunkowych w Małaszewiczach Włodzimierza Adamca, teren byłego zgrupowania polowego wojsk kolejowych został przekazany Zespołowi Szkół Zawodowych PKP w Małaszewiczach. 12 października szkoła przeniosła się z baraku do wyremontowanych i częściowo zmodernizowanych pomieszczeń zgrupowania wojsk kolejowych.

1993 - Zespół Szkół Zawodowych PKP w Małaszewiczach przemianowano na Zespół Szkół Kolejowych w składzie:
• Zasadnicza Szkoła Kolejowa
• Technikum Kolejowe
• Technikum Kolejowe na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej
• Technikum Kolejowe Zawodowe dla Dorosłych
• Średnie Studium Zawodowe dla Dorosłych

10 listopada przekazano do użytku nowy obiekt szkolny, w którym znalazły się sale lekcyjne, pracownia komputerowa , warsztaty szkolne, biblioteka, sala widowiskowa i pomieszczenia administracyjne.

1995 - 17 listopada ZSK otrzymała nowy budynek dydaktyczny z 14 izbami lekcyjnymi, salę gimnastyczną, siłownię, szatniami, salę konferencyjną.

1996 - W maju odbyła się pierwsza matura w 3-letnim Technikum Kolejowym, Powstał chór szkolny, Uroczyscie obchodzono jubileusz 25-lecia szkoły

1998 - W maju uroczyście rozdano dyplomy i świadectwa dojrzałości pierwszym absolwentom 5-letniego Technikum Kolejowego Ostatnie spotkanie nauczycieli szkół Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej

1999 - Z dniem 1 stycznia organem prowadzącym szkoły został Starosta

Bialski. 1 wrzesnia rozpoczęło działalnosć Gimnazjum Publiczne i Liceum Ogólnokształcące

2000 - 18 pazdziernika nadano szkole imię Władysława Stanisława Reymonta i zmieniono nazwę szkoły na:
Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta

2001 - 21 września - uroczystość 30-lecia szkoły. Spotkanie opłatkowe biskupa Henryka Tomasika z nauczycielami dekanatu terespolskiego

2004 15 września – Międzynarodowe Spotkanie Kulturalno - Sportowe Młodzieży z Niemiec, Litwy i Polski

2005 16 czerwca – Klasy mundurowe w X Marszu Szlakiem Józefa Piłsudskiego

24 września – uroczystość 10-lecia istnienia chóru w szkole

2006 21 lutego – I Edycja Międzyszkolnego Walentynkowego Konkursu Recytatorskiego

29 września – Jubileusz 35-lecia szkoły

2009 24 września – Pierwsze Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzelectwie Sportowym

2010 - Decyzja o budowie boisk sportowych oraz przebudowie byłego Komisariatu Kolejowego Policji na internat szkolny

2011 - Odbyło się uroczyste otwarcie i oddanie do użytku internatu szkolnego

2012/13 - Reaktywacja kształcenia na kierunkach kolejowych

2013 - Nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły - funkcję p.o. sprawowała p. Jolanta Wałach

2014 - Wrzesień - w wyniku konkursu stanowisko dyrektora szkoły objął p. Robert Wieczorek

Listopad - dokonano otwarcia strzelnicy pneumatycznej
2016 Październik - modernizacja kotlowni olejowej

2018 Kwiecień - inauguracja programu zagranicznych praktyk zawodowych dla klas technikum w ramach projektu POWER

Sierpień - rozpoczęcie projektu termomodernizacji budynków Zespołu Szkół

2020 Marzec - szkoła po raz pierwszy w historii przechodzi w tryb nauczania zdalnego. Wiąże się to z wprowadzeniem w szkole nowatorskich rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych nauczania na odległość. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie wraz rodzicami muszą w krótkim czasie dostosować się do nowej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19

Wrzesień - inauguracja programu zagranicznych zajęć językowo-kulturoznawczych dla uczniów klas liceum w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów"