ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W MAŁASZEWICZACH
ul. Kolejarzy 16, 21 - 540 Małaszewicze, tel./fax 083 375 14 38, e-mail: zsmal@poczta.fm1971 - 20 lipca 1971 r. - utworzona została Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących Zarządu Rejonu Przeładunkowego PKP w Małaszewiczach. Szkołę umieszczono w części baraku przeznaczonego dla potrzeb służby handlowej kolei. Obowiązki dyrektora ZSZ powierzono Mikołajowi Jefimiukowi.


1973
- Dyrektorem ZSZ został inż. Tadeusz Wądołowski, który piastował to stanowisko do 1982 r.


1978
- Powołano Średnie Studium Zawodowe Zaoczne Polskich Kolei państwowych o kierunkach : ruch i przewozy, mechaniczny i elektryczny.


1981
- W Średnim Studium Zawodowym odbyła się pierwsza matura


1982
- Od lipca funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Mieczysław Romaniuk.


1984
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa liczy 16 oddziałów, a Średnie Studium Zawodowe - 6 oddziałów. Szkoła uzyskała nowe pomieszczenia po przeniesionej służbie handlowej.


1986
- Decyzją Ministra Komunikacji powołano Zespół Szkół Zawodowych Polskich Kolei Państwowych, w skład którego weszły:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Średnie Studium Zawodowe Zaoczne
Technikum Kolejowe na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej (zaoczne) o kierunku: ruch i przewozy.

W listopadzie 1986 roku szkoła obchodziła jubileusz 15-lecia i z tej okazji otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski i Dyrekcję Rejonów Przeładunkowych PKP w Małaszewiczach.


1987
- W Centralnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych podjęto decyzję o rozpoczęciu budowy kompleksu nowych obiektów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Zawodowych PKP w Małaszewiczach.


1990
- W marcu decyzję naczelnego dyrektora Centralnej DOKP Ryszarda Olszewskiego, na wniosek dyrektora Dyrekcji Rejonów Przeładunkowych w Małaszewiczach Włodzimierza Adamca, teren byłego zgrupowania polowego wojsk kolejowych został przekazany Zespołowi Szkół Zawodowych PKP w Małaszewiczach. 12 października szkoła przeniosła się z baraku do wyremontowanych i częściowo zmodernizowanych pomieszczeń zgrupowania wojsk kolejowych.


1993
- Zespół Szkół Zawodowych PKP w Małaszewiczach przemianowano na Zespół Szkół Kolejowych w składzie:

Zasadnicza Szkoła Kolejowa
Technikum Kolejowe
Technikum Kolejowe na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Technikum Kolejowe Zawodowe dla Dorosłych
Średnie Studium Zawodowe dla Dorosłych


10 listopada przekazano do użytku nowy obiekt szkolny, w którym znalazły się sale lekcyjne, pracownia komputerowa , warsztaty szkolne, biblioteka, sala widowiskowa i pomieszczenia administracyjne.


1995
- 17 listopada ZSK otrzymała nowy budynek dydaktyczny z 14 izbami lekcyjnymi, salę gimnastyczną, siłownię, szatniami, salę konferencyjną.


1996
- W maju odbyła się pierwsza matura w 3-letnim Technikum Kolejowym
Powstał chór szkolny.
Uroczyscie obchodzono jubileusz 25-lecia szkoły


1998
- W maju uroczyście rozdano dyplomy i świadectwa dojrzałości pierwszym absolwentom 5-letniego Technikum Kolejowego

Ostatnie spotkanie nauczycieli szkół Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej


1999
- Z dniem 1 stycznia organem prowadzącym szkoły został Starosta Bialski. 1 wrzesnia rozpoczęło działalnosć Gimnazjum Publiczne i Liceum Ogólnokształcące


2000
- 18 pazdziernika nadano szkole imię Władysława Stanisława Reymonta i zmieniono nazwę szkoły na:
Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta


2001
- 21 września - uroczystość 30-lecia szkoły

Spotkanie opłatkowe biskupa Henryka Tomasika z nauczycielami dekanatu terespolskiego


2004

15 września – Międzynarodowe Spotkanie Kulturalno - Sportowe Młodzieży z Niemiec, Litwy i Polski


2005

16 czerwca – Klasy mundurowe w X Marszu Szlakiem Józefa Piłsudskiego

24 września – uroczystość 10-lecia istnienia chóru w szkole


2006

21 lutego – I Edycja Międzyszkolnego Walentynkowego Konkursu Recytatorskiego

29 września – Jubileusz 35-lecia szkoły


2009

24 września – Pierwsze Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzelectwie Sportowym


2010

Decyzja o budowie boisk sportowych oraz przebudowie byłego Komisariatu Kolejowego Policji na internat szkolny
Copyright zsmal mc2