Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta

"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"

Monter nawierzchni kolejowych

Szkoła Branżowa I-og stopnia

• jeśli chcesz zdobyć pożądaną na rynku kolejowym profesję i zostać specjalistą z perspektywą dalszego awansu – to zawód dla Ciebie
• w ramach tego kierunku uzyskasz możliwość zdobycia kwalifikacji związanej z wykonywaniem i utrzymywaniem nawierzchni kolejowej i podtorza
• zdobędziesz wiedzę na temat budowy nawierzchni kolejowej, naprawy i wymiany uszkodzonych elementów nawierzchni i podtorza, regulacji położenia torów i rozjazdów
• po spełnieniu dodatkowych wymogów w przyszłości będziesz mógł złożyć egzamin w zawodzie Toromistrza
• jako szkoła zapewniamy profesjonalne praktyki oraz najlepszą na naszym terenie kadrę nauczycielską.

Absolwent po zdaniu egzaminów zawodowych uzyska kwalifikcje

TKO.01 Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i podtorza