Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta

"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"

Dyrektor


mgr Robert Wieczorek

Wicedyrektor


mgr Jolanta Wałach

Nauczyciele w roku szkolnym 2023/2024


JĘZYK POLSKI

mgr Marta Antonowicz
mgr Jolanta Chwesiuk
mgr Marzena Litwiniuk

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Agnieszka Gałązka
mgr Jowita Moroz
mgr Marlena Sacewicz

JĘZYK ROSYJSKI

mgr Helena Głowacka
mgr Inessa Sosidko

FIZYKA

mgr Jolanta Wałach

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Katarzyna Caban
mgr Tomasz Kuć
mgr Waldemar Wasiluk

RELIGIA

ks Andrzej Wolanin
Arkadiusz Laszewski

BIOLOGIA

mgr Ewa Denesiuk

GEOGRAFIA

mgr Magdalena Tymoszuk

CHEMIA

mgr inż. Jadwiga Wasiluk

MATEMATYKA

mgr Joanna Bandzerewicz
mgr Marta Winiarek-Pomorska
mgr Wojciech Kudelski

HISTORIA

mgr Robert Wieczorek
mgr Marzena Litwiniuk
mgr Elżbieta Pietrusik

HISTORIA i SPOŁECZEŃSTWO

mgr Robert Wieczorek
mgr Marzena Litwiniuk
mgr Elżbieta Pietrusik

WIEDZA i SPOŁECZEŃSTWO

mgr Marzena Litwiniukk

HISTORIA i TERAŹNIEJSZOŚĆ

mgr Marzena Litwiniukk

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Tomasz Kuć

SŁUŻBA W STRAŻY GRANICZNEJ

mgr Maciej Marek

INFORMATYKA

mgr inż. Marek Czeczelewski
mgr Wojciech Kudelski

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

mgr Mariusz Rydz (kierownik szkolenia praktycznego)
mgr inż. Marek Selerski
mgr inż. Marek Czeczelewski
mgr inż. Jacek Jarocki
inż. Antoni Paszkowski
mgr Kamil Paszkowski
mgr inż. Agnieszka Śreniawska
mgr inż. Piotr Majkrzyk
Zbigniew Ślędak
mgr inż. Barbara Kondracka
mgr inż. Małgorzata Trębicka-Żuk
mgr Sylwia Antoniuk
mgr Piotr Majkrzyk

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

mgr inż. Jadwiga Wasiluk

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Jolanta Chwesiuk

ETYKA

dr Piotr Skolimowski

MUZYKA

dr Piotr Skolimowski

BIBLIOTEKA

mgr Renata Chwesiuk

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Monika Chwesiuk

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Edyta Szołucha

SZKOLNY ZESPÓŁ MUZYCZNY

dr Piotr Skolimowski

INTERNAT - Wychowawcy

mgr Monika Barmosz
mgr Renata Chwesiuk
mgr Ewa Denesiuk
mgr Wojciech Kudelski
mgr Anna Lewicka
mgr Maciej Marek
mgr Edyta Szołucha
mgr inż. Jadwiga Wasiluk
mgr Renata Zając


Do konca lekcji zostało