Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta

"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/24

Liceum ogólnokształcące

Służby mundurowe: Straż graniczna lub Policja

Profil ogólny

Technikum

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Technik eksploatacji portów i terminali

Technik informatyk

Technik pojazdów kolejowych NOWOŚĆ

Technik transportu kolejowego

Szkoła branżowa I stopnia

Monter nawierzchni kolejowych NOWOŚĆ

Magazynier - logistyk NOWOŚĆ

Zachęcamy do zapoznania się z krótkimi opisami oraz filmami dotyczącymi oferowanych kierunków. Kliknij w wybrany kierunek a dowiesz się więcej

Prezentacja ZS im. Wł. St. Reymonta

O Szkole

Wideorelacja z dnia otwartego

Stypendia Starosty Bialskiego w ZS w Małaszewiczach

XXXIII Sesja Rady Powiatu Powiatu Bialskiego

Szkoła z lotu ptaka

"Zawodowy strzał w 10!" - zapraszamy do oglądania

Nasza szkoła w media

Zwolnienie z obowiązkowego szkolenia na licencję maszynisty dla absolwentów naszej szkoły

W ciągu najbliższych kilku lat w branży kolejowej wystąpi zapotrzebowanie na pracowników wykonujących zawód maszynisty. Spowodowane jest to tzw. „luką pokoleniową”- większość osób prowadzących pojazdy szynowe zbliża się do wieku emerytalnego. Na rynku pracy sytuacja ta jest korzystna dla uczniów szkół średnich o profilu kolejowym, zwolnią się etaty po maszynistach.
Jest nam miło poinformować, że uczniowie naszego technikum na kierunku transport kolejowy po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów potwierdzajacych kwalifikacje w zawodzie nie muszą odbywać obowiązkowego szkolenia na licencję maszynisty zgodnie z art. 22 ust. 2a ustawy o transporcie kolejowym. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Pan Ignacy Góra podkreślił, że z przeprowadzonej przez UTK analizy wynika, że w programie nauczania naszej szkoły na kierunku technik transportu kolejowego uwzględniono wszystkie zagadnienia wynikające z tej ustawy, czyli zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych, ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wyznaczył w kraju 51 placówek, których absolwenci mogą uzyskać licencję maszynisty i być zwolnieni ze szkolenia. Nasza szkoła znalazła się na 12 miejscu w tym wykazie, wśród takich placówek jak politechniki, akademie czy uniwersytety. Zachęcamy naszych uczniów do skorzystania z oferty Prezesa UTK podczas planowania swojej drogi zawodowej.

Więcej informacji

Powodzenia
Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel. 22 7491460 Urząd Transportu Kolejowego – Departament Bezpieczeństwa Kolejowego

Nabór elektroniczny do szkoły

Wszystkich kandydatów spoza województwa lubelskiego, chętnych do podjęcia nauki w naszej szkole w klasie pierwszej informujemy, iż w razie problemów z logowaniem do naszej szkoły chętnie pomożemy jeżeli skontaktujesz się z nami telefonicznie. tel./fax: 83 375 14 38

Nabór do internatu

Wniosek o przyjęcie do internatu

Załączniki

Zgloszenie_pobytu_czasowego

Klauzula informacyjna Gmina Terespol ewidencja ludnosci

Wniosek o wydanie zaswiadczenia uczen niepelnoletni

Wniosek o wydanie zaswiadczenia uczen pelnoletni

wnioski niekompletne nie będą brane pod uwagę podczas prac komisji ds. przydziału miejsc w internacie
Kandydaci do klas pierwszych naszej szkoły chcący mieszkać w internacie dostarczają wniosek o przyjęcie do internatu razem z podaniem o przyjęcie do szkoły do sekretariatu szkoły.
Pozostali uczniowie naszej szkoły chcący zamieszkać w internacie składają wniosek o przyjęcie do internatu do końca roku szkolnego do sekretariatu szkoły. Dotyczy to również uczniów mieszkających obecnie w internacie.

Uwaga

Wszystkie klasy objęte są systemem stypendialnym według regulaminu stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bialski.

Klasy technikum o kierunkach kolejowych objęte są systemem stypendialnym fundowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Fundator zapewnia stypendyście po ukończeniu nauki możliwość podjęcia pracy w swojej jednostce organizacyjnej.
Kandydaci do technikum o kierunkach technik transportu kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik pojazdów kolejowych oraz szkoły branżowej monter nawierzchni kolejowych muszą charakteryzować się bardzo dobrym stanem zdrowia. W pierwszym semestrze lub przed rozpoczęciem roku szkolnego uczniowie przyjęci do klas kolejowych będą przechodzili specjalistyczne testy psychotechniczne, badania okulistyczne i laryngologiczne w poradni medycyny kolejowej.