Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zapraszamy wszystkich odwiedzających stronę do zapoznania się

z zasadami rekrutacji i zasadami naboru do klas na rok 2015/2016

Rekrutacja do szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2015/2016

Liceum Ogólnokształcące

I a - klasa ogólna  - proponowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym: język obcy nowożytny do wyboru (język angielski, język rosyjski), matematyka, biologia

I b - służby mundurowe z elementami prawa - proponowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym: język obcy nowożytny do wyboru (język angielski, język rosyjski), historia, wiedza o społeczeństwie

Technikum  4 – letnie

I a – technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

I i – technik informatyk

I d – technik transportu kolejowego

I m – technik pojazdów samochodowych

 

Uwaga

Kandydaci do szkoły o profilu: technik transportu kolejowego muszą posiadać: zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia. W klasie (II d) będą robione dodatkowe badania specjalistyczne: testy psychotechniczne, badania okulistyczne i laryngologiczne, wydawane przez lekarza specjalistę medycyny kolejowej.

 

Zarządzenie Lubelskiego Kuratora Oświaty

Rekrutacja do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016