Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zapraszamy wszystkich odwiedzających stronę do zapoznania się

z zasadami rekrutacji i zasadami naboru do klas na rok 2014/2015

Rekrutacja do szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2014/2015

Liceum Ogólnokształcące

I a - obsługa policyjna - proponowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym: język obcy nowożytny do wyboru (język angielski, język rosyjski), geografia, wiedza o społeczeństwie

I b - straż graniczna - proponowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym: język obcy nowożytny do wyboru (język angielski, język rosyjski), geografia, wiedza o społeczeństwie

Technikum  4 – letnie

Nowość!

I k – technik elektroenergetyk transportu szynowego

I i – technik informatyk

Kontynuacja!

I d – technik transportu kolejowego

I m – technik pojazdów samochodowych

 

Uwaga

Kandydaci do szkół o profilu: technik transportu kolejowego i technik elektroenergetyk transportu szynowego muszą posiadać: zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia. W klasie (II d i II k) będą robione dodatkowe badania specjalistyczne: testy psychotechniczne, badania okulistyczne i laryngologiczne, wydawane przez lekarza specjalistę medycyny kolejowej.

 

Zarządzenie Lubelskiego Kuratora Oświaty

Rekrutacja do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015