Zespół Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta
"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"

Technik pojazdów samochodowych

Projekt i wykonanie grafiki - Agnieszka Sobieszuk uczennica klasy informatycznej
Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajdują się te, które mają związek z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących. Takim zawodem jest technik pojazdów samochodowych − kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.

Technik pojazdów samochodowych – to zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
 • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych;
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw;
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych;
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych;
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.
Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:
 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.
Kwalifikacje, które uzyska absolwent kierunku technik pojazdów samochodowych po zdaniu egzaminów:
 • M.12 - diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
 • M.18 - diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
 • M.42 - organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Od 1 września 2017 r. zgodnie ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

absolwent kierunku technik pojazdów samochodowych po zdaniu egzaminów uzyska kwalifikacje:

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

albo

MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Od 1 września 2019 r. zgodnie ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

absolwent kierunku technik pojazdów samochodowych po zdaniu egzaminów uzyska kwalifikacje:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

albo

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych układów pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Copyright Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach

ul. Kolejarzy 16
21 - 540 Małaszewicze
tel./fax: 83 375 14 38
e-mail: zsmal@poczta.fm
www.malaszewicze.com

Licznik gości

 • Gości na stronie: 0
 • Odsłon łącznie: 0