Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta

"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"

Zajęcia dodatkowe

Uczniowski Klub Sportowy FUKS

Samorząd Uczniowski

Sekcje:

  • * Artystyczna i dekoracyjna
  • * Ogłoszeniowa
  • * Porządkowa

Fakultety, koła zainteresowań