Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta

"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"

Projekt „Zdobywamy wiedzę i umiejętności na europejskim stażu”
(PO WER), zgodnie z zasadami zasad programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w programie i wychowaniu, konkursie 2020.
Numer projektu 2020-1-PL01-KA102-080732


Rekrutacja

lista osób zakwalifikowanych

Informacja w mediach

Podsumowanie projektu

wręczenie certyfikatów


Staż zagraniczny ZS im.Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach - POWER - Platamonas/Grecja czerwiec 2021 - podsumowujący filmNasza młodzież ponownie na stażu

wakacje z książką

Na przełomie maja i czerwca br. 50 uczniów naszego technikum – w podziale na dwie 25 osobowe grupy – odbywało staż europejski w Grecji w Platamonas w ramach programu POWERVET 2020-1-PL01-KA102-080732. Realizowany projekt nosił nazwę „Zdobywamy wiedzę i umiejętności na europejskim stażu”. Wyjazd dedykowany był przyszłym technikom transportu kolejowego, technikom eksploatacji portów i terminali oraz technikom informatykom. W dniu 24 czerwca odbyło się oficjalne podsumowanie stażu, w ramach którego nastąpiło wręczenie certyfikatów oraz wymiana doświadczeń, opinii i pozytywnych wrażeń – a tych ostatnich było co niemiara!


Od 24 maja 2021 r., 25 uczniów  technikum transportu kolejowego uczestniczy w europejskim stażu zawodowym w Platamonas. Uczniowie zdobywają nowe doświadczenia zawodowe oraz korzystają z pięknych atrakcji turystycznych jakie zapewnia Grecja. więcej informacji https://www.facebook.com/ReymontMalaszewicze07 czewca 2021 rozpoczął się drugi turnus europejskiego stażu. Tym razem nowe doświadczenia zawodowe w pięknych greckich okolicznościach przyrody bedą zdobywali uczniowie klas technik eksploatacji portów i terminali oraz technik informatyk.
Relacja z pobytu https://www.facebook.com/ReymontMalaszewicze